• Νέα Τμήματα

  ΓΑΛΛΙΚΑ

  Α1-Β2 σε 8 μήνες

  Β1-Β2 σε 8 μήνες

  Γ1-Γ2 σε 8 μήνες

  Καινούρια τμήματα Ιουνίου!

  100% επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα πτυχία! 

 • Εντατικά προγράμματα ενηλίκων!

  Μόνο σε 8 μήνες:

  ΑΓΓΛΙΚΑ

  Lower (από  επίπεδο αρχαρίων)

  Proficiency (από lower)

  ΓΑΛΛΙΚΑ

   B2 (από επίπεδο αρχαρίων)

  C2 ( από Β2)

  ΙΣΠΑΝΙΚΑ

  B2 (από επίπεδο αρχαρίων)

  ΙΤΑΛΙΚΑ

  Β2 (από επίπεδο αρχαρίων)

Το κέντρο ξένων γλωσσών και Πληροφορικής «ΕΥΡΩΔΥΝΑΜΗ» λειτουργεί συνεχώς από το 1982 και εξειδικεύεται σε ταχύρυθμα προγράμματα αποκλειστικά για ενήλικες.

Η μακρόχρονη πείρα μας σε συνδυασμό με την συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή μας στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, η οργάνωση και ο προγραμματισμός μας αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις για την σωστή εκμάθηση της γλώσσας και την επιτυχία σας στις εξετάσεις για αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθειας.

Διδάσκουμε τις εξής γλώσσες : Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Από τη σχολή μας έχουν αποφοιτήσει χιλιάδες σπουδαστές μεταξύ των οποίων και πολλοί σήμερα επώνυμοι που εργάζονται με μεγάλη επιτυχία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

College-students

Eurodinami – Εμμ. Μπενάκη 58, Αθήνα, Τηλ: 210.38.20.903 – 210.38.03.170