Ισπανικά A1-B1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχαρίους και έχει διάρκεια 8 μήνες

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να δώσετε τις εξετάσεις και για το Β1 συνεχίζεται την προετοιμασία για τις εξετάσεις Ιουλίου.

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις ισπανικών DELE πραγματοποιούνται 5 φορές τον χρόνο σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες γλώσσες. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, όπου σε περίπτωση οριακής αποτυχίας, αποκτάται ο αμέσως προηγούμενος τίτλος γλωσσομάθειας (πχ όποιος αποτύχει στις εξετάσεις του Β2 αποκτά την πιστοποίηση του Β1).