ΙΣΠΑΝΙΚΑ

Τα Ισπανικά είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο. Εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί μητρική γλώσσα πολλών χωρών, είναι συχνά αναγκαίο εργαλείο για την εύρεση εργασίας, καθώς και για σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο ή ERASMUS. Τέλος, ο σπουδαίος πολιτισμός της Ισπανίας, αλλά και του ισπανόφωνου μέρους της Λατινικής Αμερικής αποτελούν έναν επιπλέον λόγο επιλογής της εκμάθησης της συγκρεκιμένης γλώσσας.

Ως μία από τις λατινογενείς γλώσσες, μοιράζεται ομοιότητες κυρίως με τα Ιταλικά, τα Πορτογαλλικά και τα Γαλλικά. Συνεπώς, η μικρή ή μεγάλη γνώση μιας εκ των προαναφερθέντων γλωσσών καθιστά την εκμάθηση ευκολότερη.

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Ευρωδύναμη» η εκμάθηση των ισπανικών και η κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης αποτελούν σημαντικό μας μέλημα, αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη μας απέναντι στους σπουδαστές που μας επέλεξαν. Για αυτόν τον λόγο, το εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι πολύ έμπειρο για τη σωστή προετοιμασία και καθοδήγηση των μαθητών.

Τα τμήματα ισπανικών είναι εντατικά, δια ζώσης και online.

Σας προετοιμάζουμε για τις εξετάσεις ισπανικών Β2 σε 13 μήνες από μηδενικό επίπεδο και για τις εξετάσεις C2 σε 13 μήνες από επίπεδο Β2!

Τμήματα Ισπανικών

Πτυχία