Ιταλικά C1

Το πρόγραμμα αφορά μαθητές με επίπεδο ιταλικών B2.

Πρόγραμμα διάρκειας 4 ωρών την εβδομάδα.

Τα τμήματα είναι διά ζώσης ή online.

Τα τμήματα είναι πάντοτε ολιγομελή, γεγονός που διευκολύνει την άμεση απόκτηση του διπλώματος

Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στους φορείς PLIDA, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Diploma di lingua italiana.