Ιταλικά B1-B2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο ιταλικών A2.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται 2 φορές την εβδομάδα και έχει διάρκεια 8 μήνες.

Τα τμήματα είναι διά ζώσης ή online.

Τα τμήματα είναι πάντοτε ολιγομελή, γεγονός που διευκολύνει την άμεση απόκτηση του διπλώματος

Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στους φορείς PLIDA, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Diploma di lingua italiana.