Ιταλικά Α1-Β1

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αρχαρίους και έχει διάρκεια 9 μήνες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται 2 φορές την εβδομάδα με συνολική διάρκεια 4 ωρών την εβδομάδα για την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις του Β1, εφόσον το επιθυμούν. Στη συνέχεια μπορούν να συνεχίσουν στο πρόγραμμα Β1-Β2 για την εξεταστική του Δεκεμβρίου.

Τα τμήματα είναι διά ζώσης ή online.

Τα τμήματα είναι πάντοτε ολιγομελή, γεγονός που διευκολύνει την άμεση απόκτηση του διπλώματος

Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στους φορείς PLIDA, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Diploma di lingua italiana.