Ιταλικά C2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, όπου το επίπεδο των ιταλικών τους είναι  C1.

Έχει διάρκεια 8 μήνες.

Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στους φορείς PLIDA, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Diploma di lingua italiana.