Ιταλικά C2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές, όπου το επίπεδο των ιταλικών τους είναι  C1.

Έχει διάρκεια 8 μήνες και τα μαθήματα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα (4 ώρες/εβδομάδα).

Τα τμήματα είναι διά ζώσης ή online.

Τα τμήματα είναι πάντοτε ολιγομελή, γεγονός που διευκολύνει την άμεση απόκτηση του διπλώματος

Οι σπουδαστές μπορούν να εξεταστούν στους φορείς PLIDA, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Diploma di lingua italiana.