Ισπανικά Β1-Β2

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές με γνώσεις ισπανικών επιπέδου Α2. 

Διαρκεί 8 μήνες με 4 ώρες την εβδομάδα, όπου οι μαθητές καθίστανται έτοιμοι για τις εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι οι εξετάσεις ισπανικών DELE πραγματοποιούνται 5 φορές τον χρόνο σε αντίθεση με τις περισσότερες άλλες γλώσσες.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, όπου σε περίπτωση οριακής αποτυχίας, αποκτάται ο αμέσως προηγούμενος τίτλος γλωσσομάθειας (πχ όποιος αποτύχει στις εξετάσεις του Β2 αποκτά την πιστοποίηση του Β1).