ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Διδακτικό Προσωπικό

Έμπειροι καθηγητές με παιδαγωγική κατάρτιση αποτελούν το διδακτικό προσωπικό του Φροντιστηρίου. Η συνεχής επιμόρφωση τους με σεμινάρια πάνω στις νέες μεθόδους διδασκαλίας καθώς και η εξοικείωση τους με τα νέα τεχνολογικά μέσα εγγυώνται ολοκληρωμένη διδασκαλία προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής.

Παροχές

Τα μαθήματα στην Ευρωδύναμη γίνονται σε μοντέρνες αίθουσες με δυνατότητα διδασκαλίας μέσω οπτικοακουστικού υλικού και Test Προσομοίωσης των εξετάσεων.

Η μέθοδος εκμάθησης είναι η πλέον σύγχρονη και τα βιβλία προτείνονται από μεγάλους οργανισμούς.

Επίσης παρέχουμε:

  • Δανειστική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 8.000 τίτλους βιβλίων.
  • Χορήγηση πιστοποιητικών σπουδών.
  • Διαρκή γραμματειακή υποστήριξη.
  • Προσομοιώσεις εξετάσεων (mock exams).
ευρωδύναμη ξένες γλώσσες

Μαθητοκεντρική διδασκαλία

Το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε τμήματος και των ατόμων που το απαρτίζουν, ώστε η διδασκαλία να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στις ανάγκες των μαθητών, είτε ο κύριος στόχος είναι η απόκτηση του διπλώματος είτε η απόκτηση γνώσης καθαυτής.

Η διδασκαλία όλων των γλωσσών γίνεται πάντοτε σε ολιγομελή τμήματα για την πιο αποτελεσματική και άμεση μάθηση.

Χρήση ηλεκτρονικής διδασκαλίας

Είτε επιλέξετε μάθημα δια ζώσης είτε online, σας παρέχουμε την ευκαιρία extra εξάσκησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-europalso.

Σε περίπτωση επιλογής (online μαθήματα) ή κατά περίπτωση ανάγκης (πχ γενικό Lockdown) εφαρμόζεται η εξ αποστάσεως διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία φυσικής παρουσίας των μαθητών μας.

Ενισχυτική Διδασκαλία- Εξατομικευμένη Διδασκαλία

Αποδίδουμε καλύτερα και πετυχαίνουμε τους στόχους μας όταν μας δείχνουν τον τρόπο και τις κατάλληλες στρατηγικές. Οι καθηγητές μας ενδιαφέρονται και προσαρμόζουν την διαδικασία διδασκαλίας στις ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο προετοιμασίας εξετάσεων παρέχονται extra ώρες ενίσχυσης και μέρες προσομοίωσης εξετάσεων.