Β1-Β2 (Lower)

kxg-agglika

Επίπεδο προετοιμασίας για όλες τις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις. Διάρκεια προγράμματος 8 μήνες με 5 ώρες την εβδομάδα.

Η επιλογή του διπλώματος μπορεί να γίνει και στην πορεία σε συνεννόηση με τον καθηγητή, ώστε να ληφθούν υπόψη τα “δυνατά σημεία” του κάθε μαθητή, καθώς και οι ιδιαιτερότητες του κάθε πτυχίου (Cambridge, Michigan, ESB, Κρατικό κλπ).

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στη διδασκαλία των αγγλικών μας καθιστά σταθερή επιλογή πολλών σπουδαστών εδώ και δεκαετίες για την προετοιμασία του Lower και Proficiency.

Το κόστος ανέρχεται στα 90 ευρώ/ μήνα, ενώ υπάρχει σημαντική έκπτωση με καταβολή εφάπαξ, σε μία ή δύο δόσεις.