Β1-Β2 (Lower)

 

Επίπεδο προετοιμασίας για όλες τις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις. Διάρκεια προγράμματος 8 μήνες με 5 ώρες την εβδομάδα.