Προσφορές για όλες τις ξένες γλώσσες

φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Αναλογιζόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, προσφέρουμε σημαντικές εκπτώσεις στις ήδη φιλικές τιμές μας σε όλες τις ξένες γλώσσες, καθώς η γνώση είναι δικαίωμα όλων μας. Η πολυετής εμπειρία μας με συνεχή λειτουργία από το 1982 εξασφαλίζει την ποιοτική διδασκαλία όλων των γλωσσών που προσφέρουμε με το ελάχιστο δυνατό κόστος. 

  • Επιπλέον έκπτωση άνω του 10% σε εφάπαξ καταβολή, είτε σε μία είτε σε δύο δόσεις!
  • Σημαντική έκπτωση σε δεύτερη ξένη γλώσσα της επιλογής σας!
  • Εκπτώσεις σε άτομα της ίδιας οικογένειας!
 

Επιπλέον, κατανοώντας ότι το κόστος των βιβλίων σε άλλα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι πολύ υψηλό, εμείς επιλέγουμε να μειώσουμε τον αριθμό των εγχειριδίων που θα χρειαστείτε στα απολύτως απαραίτητα, χωρίς να μειώνεται στο ελάχιστο η ποιότητα του μαθήματος (συμπληρωματικά τεστ παλαιών θεμάτων, σημειώσεις καθηγητών κλπ).

*Οι προσφορές αφορούν τόσο τα τμήματα με φυσική παρουσία όσο και τα online.

**Επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω διευκρινίσεις