Η Φιλοσοφία μας

Η Φιλοσοφία μας

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ευρωδύναμη δραστηριοποιείται στον χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης ενηλίκων πάνω από 30 χρόνια, με έτος ίδρυσης το 1982.

Σταθερός μας στόχος και προσήλωση είναι η υψηλού επιπέδου διδασκαλία των ξένων γλωσσών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών μας για γνώση και εξέλιξη, είτε από αγάπη για τη γνώση είτε για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας (π.χ. Μοριοδότηση ΑΣΕΠ).

Η επίγνωση της ευθύνης προς τους μαθητές μας, αλλά και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν τόσα χρόνια, μας υποχρεώνει να βελτιωνόμαστε συνεχώς και να στοχεύουμε στο καλύτερο.

Οι σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας από τους καταρτισμένους καθηγητές μας, η χρήση των καταλληλότερων εγχειριδίων εκμάθησης, καθώς και το φιλικό περιβάλλον που παρέχουμε, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας των μαθητών μας, οι οποίοι σημειώνουν μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Είμαστε το πρώτο Κέντρο Ξένων Γλωσσών που εισήγαγε τα ταχύρυθμα υπερεντατικά τμήματα στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.

Γιατί να μάθω μια ξένη γλώσσα;

Η γνώση μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τους ανθρώπους του 21ου αιώνα.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους που μιλούν αυτήν την γλώσσα, αποτελεί σημαντικό προσόν για την εύρεση εργασίας σε πολλά εργασιακά, αλλά και ακαδημαϊκά πεδία, ιδίως στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και πολυπολιτισμικότητας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί μαθητές μας είναι σήμερα γνωστοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, αλλά και επιτυχημένοι επιστήμονες και επαγγελματίες.

Πώς μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα;

Δίνουμε τη δυνατότητα είτε της δια ζώσης διδασκαλίας σε τμήμα στον χώρο μας στο κέντρο της Αθήνας είτε μέσω μαθημάτων online με παρακολούθηση στον χώρο σου. 

Οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή σου, οι καθηγητές μας θα είναι δίπλα σου για οποιαδήποτε ανάγκη ή απορία τυχόν προκύψει.

Πότε να ξεκινήσω μια ξένη γλώσσα;

Καθώς τα τμήματά μας είναι τμήματα εκμάθησης ενηλίκων, προασπίζουμε το δικαίωμα όλων στη δια βίου μάθηση.

Άλλωστε, στην εποχή μας, με τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις στον εργασιακό χώρο, παρέχουμε τη δυνατότητα απόκτησης γνώσης ξένων γλωσσών στους ενηλίκους σε σύντομο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις δυσκολίες των προγραμμάτων τους.