Προγράμματα

– Proficiency σε 8 μήνες (από Lower)

– Lower σε 8 μήνες (από Intermediate)

– Γαλλικά Β2 σε 12-13 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

– Γαλλικά C2 σε 8 μήνες (από Β2)

– Ιταλικά Celi 3 σε 12-13 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

– Ισπανικά Β2 σε 12-13 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

– Γερμανικά Β1 σε 8 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

mlp