Ισπανικά

Αν επιλέξεις Ισπανικά μάθε τώρα και
… μία δεύτερη ξένη γλώσσα με σημαντική έκπτωση!

Επίπεδα

Α1-Β1 (Inicial)

Απευθύνεται σε αρχάριους. Διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως. Οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις της Ισπανικής γλώσσας. Στο τέλος της φοίτησης μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β1-Β2 ή του διπλώματος Dele Β1 (Inicial).

Β2 (Intermedio)

Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το Β1 (Inicial). Διαρκεί  8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Β1-Β2 ή του διπλώματος Dele Β2 (Intermedio).

C1 (Avanzado)

Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το B2. Διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως. Στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Γ1-Γ2 ή του διπλώματος DELE Avanzado.

C2 (Superior)

Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει το Avanzado. Διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως και στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση του διαβαθμισμένου κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Γ1-Γ2 ή του διπλώματος Dele C2 (Superior).

 

Εξεταστικές περίοδοι

Νοέμβριος 2016 

Επίπεδα: A1, A2, B1, B2, C1, C2
Εξεταστικά κέντρα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Περίοδος εγγραφών: 12 Σεπτεμβρίου – 19 Οκτωβρίου
Ημερομηνία γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 26 Νοεμβρίου

Διπλώματα Ισπανικών αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π

Η άριστη γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο DIPOLOMA DELE SUPERIOR DE ESPANOL ή
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL SUPERIOR) ή
 • CERTIFICADO SUPERIOR E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) (Ministry of Education), ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999.

 

Η πολύ καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο Certificado Elemental E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999.
 • CERTIFICADO AVANZADO E.O.I (Escuelas Oficiales de Idiomas) (Ministry of Education)

 

Η καλή γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO), ή
 • DIPLOMA DELE INTERMEDIO (BASICO) DE ESPANOL (ministry of education) ή
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν.2740/1999

 

Η μέτρια γνώση της Ισπανικής γλώσσας αποδεικνύεται:

 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INICIAL)
 • CERTIFICADO INICIAL DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (Ministry of Education)
 • ΚρατικόΠιστοποιητικό  ΓλωσσομάθειαςεπιπέδουΒ1 τουν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 τουν. 3149/2003.