Γαλλικά

Αν επιλέξεις Γαλλικά μάθε τώρα και
… μία δεύτερη ξένη γλώσσα με σημαντική έκπτωση!

Επίπεδα

DELF A1-B1 Απευθύνεται σε αρχάριους και αποκτάται η ικανότητα βασικής προφορικής και γραπτής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως και το Μάιο οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 του DELF.
DELF Α1-Β2 Απευθύνεται σε αρχάριους. Το πρόγραμμα διαρκεί 8 μήνες με 7,5 ώρες εβδομαδιαίως και στο τέλος της φοίτησης οι σπουδαστές μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του επιπέδου Β2 του DELF.
DELF Β1-B2 Απευθύνεται σε όσους έχουν ολοκληρώσει το επίπεδο Α2. Διαρκεί ένα οκτάμηνο με 5 ώρες εβδομαδιαίως και οι σπουδαστές συμμετέχουν στις εξετάσεις του επιπέδου Β2 του DELF.
DALF C1-C2 Απευθύνεται σε όσους έχουν τις γνώσεις του Β2. Διαρκεί ένα οκτάμηνο με 5 ώρες εβδομαδιαίως και οι σπουδαστές συμμετέχουν στις εξετάσεις του επιπέδου C2 του DALF.
 

Προϋποθέσεις

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις οποιουδήποτε επιπέδου δεν είναι πια απαραίτητο οι υποψήφιοι να είναι κάτοχοι των προηγούμενων διπλωμάτων.
Εξεταστικές περίοδοι:

 

 

Εξετάσεις Γαλλικού Ινστιτούτου:

3-10/12:  DELF B1, DELF B2, DALF C1, DALF C2, SORBONNE C1 (Langue et littérature), DELF A1/PRIM A1, DELF A2/PRIM A2, SORBONNE B1, SORBONNE B2, SORBONNE C2 (Compte-rendu/Commentaire, Traduction version, Littérature)

Αιτήσεις στο φροντιστήριο 3-16/10

 

 

Διπλώματα Γαλλικών αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π

Η άριστη γνώση της Γαλλικής γλώσσας (Γ2/C2) αποδεικνύεται:

 • Με δίπλωμα Alliance Francaise ή
 • πιστοποιητικό D.A.L.F – Option Lettres ή
 • Diplome De Langue et Litterature Francaises (Sorbonne II) μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν Diplome D’Etudes Francaises (Sorbonne II), ή
 • DALF C2, ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999.

 

Η πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (Γ1/C1) αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο Diplome D’Etudes Superieures (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) ή
 • Delf 2nd Degre (Unites A5 et A6) ή
 • Certificat pratique De Langue Francaise (Sorbonne I), ή
 • DALF C1, ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999.

Η καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας (Β2) αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο DELF 1ER Degre (UNITES A1, A2, A3, A4) ή
 • με CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών ή
 • DELF B2 ή
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE – SORBONNE B2- ή
 • Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999.