Αγγλικά

Αν επιλέξεις Αγγλικά μάθε τώρα και
… μία δεύτερη ξένη γλώσσα με σημαντική έκπτωση!

 

Επίπεδα

Γίνεται προετοιμασία για όλα τα πτυχία επιπέδου C1,C2 ή B2 τα οποία αναγνωρίζονται από το Ελληνικό Δημόσιο (ΑΣΕΠ)

Intermediate-Lower Απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν βασικό επίπεδο αγγλικών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προετοιμάζει τους σπουδαστές για το επίπεδο Β2 (Lower), είτε σε 8 είτε σε 12 μήνες.
Lower Επίπεδο προετοιμασίας για όλες τις αναγνωρισμένες από το ΑΣΕΠ πιστοποιήσεις. Διάρκεια προγράμματος 8 μήνες με 5 ώρες την εβδομάδα.
Proficiency Επίπεδο προετοιμασίας για όλα τα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διπλώματα είτε σε 8 μήνες με 7,5 ώρες εβδομαδιαίως είτε σε 12 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως.
Proficiency 2nd year Επίπεδο προετοιμασίας για όλα τα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διπλώματα. Απευθύνεται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει το επίπεδο Γ1 (Advanced-Proficiency 1st year) σε 8 μήνες με 5 ώρες εβδομαδιαίως.

 

 

Εξεταστικές περίοδοι

Cambridge FCE   December, 3  CAE December, 3 CPE  December, 4 Υποβολή αιτήσεων μέσω φροντιστηρίου: 3/10-18/10
Michigan ECCE  December, 10 ECPE December, 11  Υποβολή αιτήσεων μέσω φροντιστηρίου: 1/9-5/10
ESB-UCLAN B2  December, 18  C2  December, 18 Υποβολή αιτήσεων μέσω φροντιστηρίου: 3/10-25/10
City and Guilds December, 3-4 Yποβολή αιτήσεων μέσω φροντιστηρίου: ως 30/10

 

 

Διπλώματα Αγγλικών αναγνωρισμένα από το Α.Σ.Ε.Π

Η επάρκεια δίνεται με ECPE,CPE ή UCLAN Proficiency in English

 

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2) αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο Certificate of Proficiency in English (CPE) του πανεπιστημίου Cambridge ή με πτυχίο Certificate of Proficiency in English (ECPE) του Πανεπιστημίου Michigan, ή με το INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge με βαθμολογία από 7,5 και άνω
 • με το LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION – του EDEXCEL ή
 • με το CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999
 • με ESB Level 3 Certificate in ESOL International

 

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1) αποδεικνύεται:

 • Με πτυχίο Certificate in Advanced English (CAE) του πανεπιστημίου Cambridge ή
 • με πτυχίο Advanced Level Certificate in English (ALCE) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή
 • με το INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge με βαθμολογία από 6,5 και άνω ή
 • με το LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 -ADVANCED COMMUNICATION- του EDEXCEL ή
 • με το CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -EXPERT- και CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)-EXPERT- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν.2740/1999.
 • με ESB Level 2 Certificate in ESOL International

 

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται (Β2):

 • Με πτυχίο First Certificate in English του πανεπιστημίου Cambridge ή
 • με πτυχίο (ECCE) Michigan Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan ή
 • με το INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge με βαθμολογία 4,5 έως 5,5 ή
 • με το CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) – COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή
 • με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου B2 του ν.2740/1999.
 • με ESB Level 1 Certificate in ESOL International