Πρόγραμμα

Proficiency σε 8 μήνες (από Lower)

Lower σε 8 μήνες (από Intermediate)

Γαλλικά Β2 σε 8 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

Γαλλικά C2 σε 8 μήνες (από Β2)

Ιταλικά Celi 3 σε 12-13 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)

Ισπανικά Β2 σε 12-13 μήνες (από μηδενικό επίπεδο)