Καθηγητές

Άρτια καταρτισμένο επιτελείο καθηγητών με Πανεπιστημιακά πτυχία και μεταπτυχιακές σπουδές, με γνώση σε βάθος, του αντικειμένου που διδάσκουν, έμπειροι και πλήρως καταρτισμένοι σε όλες τις τελευταίες μεθόδους διδασκαλίας. Είναι επιλεγμένοι με αυστηρά κριτήρια.

Οι μετεκπαιδεύσεις των καθηγητών μας στη σύγχρονη μεθοδολογία για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας, είναι συνεχείς.

Απαιτητικοί αλλά με πνεύμα συνεργασίας και στήριξης του σπουδαστή, λειτουργούν σε ένα απόλυτα φιλικό περιβάλλον

TeacherClassroomGeneric080211